Kategorie

Pałac w Siestrzechowicach


Pałac, renesansowy, rodu Jerin z l. 1593–1594. Na sklepieniach kaplicy zamkowej freski 79 herbów; wśród nich herb biskupa wrocławskiego Andreasa von Jerin; ukończone w 1609 r. Pałac z przyległym parkiem, pomimo nadzoru konserwatorskiego, obecnie są bardzo zaniedbane i postępuje ich dewastacja. Dach pałacu jest uszkodzony, przez co woda dostaje się do środka budynku powodując jego zawilgocenie i stanowi zagrożenie dla fresków znajdujących się w dawnej kaplicy pałacowej, wypisany z księgi rejestru


Wikipedia