Kategorie

Regulamin

UZYTKOWNICY

Portal i Sklep Skarby.pl przeznaczony jest dla wszystkich osób prywatnych jak i firm. Transakcje dokonywane sa pomiedzy: Sprzedajacym, którego reprezentuje firma Manufaktura, a Kupujacym, który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie.

REJESTRACJA 
Klient chcacy dokonywac zakupów w Skarby.pl zobowiazany jest do dokonania rejestracji w systemie sklepu. Uzytkownik otrzyma wówczas swój niepowtarzalny numer ID oraz haslo dostepowe. Dane podane przez klienta w formularzu rejestrowym beda zachowane w tajemnicy. Dane podane przez klienta moga byc wykorzystywane jedynie w celach marketingowych przez Portal Poszukiwania.pl. Poprawne wypelnienie formularza rejestrowego spowoduje uaktywnienie konta klienta w systemie. Osoba prywatna oraz firma moze posiadac kilka kont klienckich. W gestii firmy lezy zglaszanie nieaktywnych kont w celu usuniecia ich z systemu. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie sie Klient wyraza zgode na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych nastepuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm. Dane osobowe Zamawiajacego zostaja wprowadzone do bazy danych sklepu Skarby.pl .
Zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych Klienci maja prawo do wgladu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

OFERTA
Oferta prezentowana na stronach sklepu Skarby.pl nie jest stanem magazynowym firmy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie sa cenami brutto (zawieraja podatek 23% VAT) podawanymi w polskich zlotych.

KOSZYK
Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem. Towar znajdujacy sie w koszyku klienta do momentu zakonczenia procesu zamawiania pozostaje wlasnoscia sprzedajacego.

ZAMAWIANIE
W momencie zatwierdzenia i wyslania zamówienia przez klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedazy pomiedzy klientem, a sprzedajacym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia sklep przystepuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep moze skontaktowac sie z klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Przy zamówieniach przekraczajacych kwote 15000 zl zl wymagamy zawarcia ze sprzedawca umowy pisemnej. Zamówiony towar wysylany jest firma kurierska badz dostarczany transportem sprzedawcy w przypadku wykonywania montażu u klienta.

Wiekszosc zamówionych pozycji dotrze do Panstwa w ciagu 3 - 14 dni. W przypadku braku zamówionej pozycji na magazynie termin realizacji moze sie wydluzyc do 25 dni.

Zamówienia, których nie uda nam sie potwierdzic w terminie do 7 dni roboczych sa automatycznie anulowane.

FORMY PLATNOSCI
Sklep Skarby.pl preferuje nastepujace formy platnosci: przedpłata na konto, za pobraniem - platnosc dokonywana bezposrednio u kuriera podczas odbioru przesylki (po wcześniejszej wpłacie zadatku)

GWARANCJA
Wylacza sie odpowiedzialnosc Sklepu Skarby.pl za uszkodzenia mechaniczne powstale w czasie przewozu. Nie stanowia wad fizycznych objetych zakresem odpowiedzialnosci Sklepu Skarby.pl róznice w wygladzie produktów w stosunku do ich prezentowanego wizerunku powstale tak w wyniku zmian produkcyjnych jak i w wyniku różnic wynikajacych z parametrów technicznych edycji prezentacji lub jej odbioru.

W przypadku dostarczenia towarów za posrednictwem wyspecjalizowanego przewoznika nabywca stwierdzajacy powstanie szkody transportowej jest obowiazany wykonac akty starannosci wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm./ dla zachowania odpowiedzialnosci przewoznika, a w szczególnosci spowodowac protokolarne ustalenie przez przewoznika stanu przesylki oraz okolicznosci powstania szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Klient moze odstapic od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni liczac od daty zakupu w formie pisemnej. Odstapienie w formie pisemnej moze zostac przeslane do Sklepu Skarby.pl listownie. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za datę zakupu towaru uważa sie date potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

UWAGA !!!

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą (art. 10, pkt 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26-07-2012

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie SwiatPaneli.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
UWAGI Kolory i wykonczenia produktów prezentowanych w ofercie sklepu, moga róznic sie od prawdziwych produktów ze wzgledu na technologie drukarskie oraz fotograficzne.

POSTANOWIENIA KONCOWE Sklep Skarby.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujace ID oraz haslo klienta. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja transakcji w Sklepie Skarby.pl strony rozstrzygac beda poprzez porozumienie Stron. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kazdy Klient jest zobowiazany do zapoznania sie z trescia Regulaminu i jest kazdorazowo zwiazany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.