Kategorie

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

 • Współrzędne: 51.667184, 16.090886
 • Głogowskie muzeum rozpoczęło swoją działalność 7 października 1967 jako Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Siedzibą Muzeum od początku był Zamek Książąt Głogowskich, wtedy jeszcze w ruinie. Wcześniej w miejscu Muzeum funkcjonowała Izba Muzealna utworzona w 1965 roku z inicjatywy Głogowskiego Towarzystwa Kultury. Pierwszym dyrektorem i organizatorem Muzeum był archeolog dr Mieczysław Kaczkowski. W latach 1971-1974 Muzeum przeniosło swą siedzibę tymczasowo do pałacu w podgłogowskiej wsi Czernej, ponieważ zapadła decyzja o odbudowie głogowskiego Zamku. W 1983 roku odbudowę zakończono i Muzeum otrzymało na swą siedzibę cały ogromny budynek zamkowy. Dzięki badaniom wykopaliskowym prowadzonym przez dr Kaczkowskiego Muzeum szybko zyskało sporą kolekcję zbiorów archeologicznych, będąc jednostką specjalistyczną w dziedzinie metalurgii, natomiast w 1983 roku otrzymało status jednostki specjalistycznej w dziedzinie archeologii. W 1986 roku zostało przemianowane na Muzeum w Głogowie Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski. Od 1992 roku Muzeum funkcjonuje pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

  Obecne zbiory Muzeum liczą ponad 23.000 eksponatów. Dużą ich część stanowią zabytki związane z historią Głogowa i okolic (m.in. kolekcja kart pocztowych i widokówek Głogowa, kolekcja wydawnictw kartograficznych związanych z Głogowem i ziemią głogowską oraz kolekcja radio-odbiorników, gramofonów i urządzeń grających). Największą część zbiorów stanowią numizmaty. Wśród zbiorów Muzeum znajdują się:

  • skarb monet średniowiecznych z XII i XIII wieku odkryty w 1987 roku na terenie ogródków działkowych w Głogowie (20.638 monet całych i fragmentów, 7 srebrnych sztabek i 1 grudka srebra),
  • monety z czasów średniowiecza, nowożytnych i najnowszych (m.in. brakteaty guziczkowe, skarb złotych i srebrnych monet z Przemkowa, skarb monet pruskich i śląskich z XVIII wieku – 721 sztuk, skarb marek niemieckich z lat 1933-1938),
  • zbiór pieniędzy zastępczych Głogowa – 501 sztuk,
  • miecz rady miejskiej Głogowa z wizerunkami rajców miejskich z 1726 roku,
  • mapy księstwa głogowskiego z XVII i XVIII wieku oraz XIX i XX-wieczne mapy ziemi głogowskiej, mapy i atlasy głogowskiego wydawnictwa Flemminga,
  • miedziorytnicze plany i widoki dawnego Głogowa od XVII do XX wieku,
  • karty pocztowe z widokami Głogowa sprzed 1945 roku,
  • starodruki z najstarszych głogowskich drukarni m.in. Chrystiana F. Güntera i Schweickardt'a,
  • pojedyncze wyroby dawnego rzemiosła głogowskiego (złotnictwa i konwisarstwa),
  • mechanizm zegara wieżowego wykonany w głogowskiej fabryce zegarów wieżowych „C. Weiss” z początku XX wieku,
  • radioodbiorniki, gramofony i urządzenia grające,
  • zbiory etnograficzne – niewielka kolekcja obiektów tradycyjnej kultury ludowej Dolnego Śląska oraz przesiedleńców po 1945 roku.

  Godziny pracy i cennik

  Sale wystawowe czynne od środy do niedzieli w godzinach: 10:00 - 17:00

  Biura muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

  Cennik:

  Bilet normalny: 6 zł
  Ulgowy: 2,50 zł

  SOBOTA WSTĘP BEZPŁATNY

  Bilet normalny na wybraną wystawę czasową: 2 zł
  Niedzielny bilet rodzinny do Muzeum: 14zł
  Źródło: Wikipedia  Współrzędne: 51.667184, 16.090886

  POLECAMY TAKŻE: